Author Profile - IoanFilipov

IoanFilipov - Contributions

Bulgarian
Тук можете да свалите български превод за последната версия на phpBB. Ако имате предложения за промяня/корекция, можете да пуснете тема в Discussion/Support секцията. If you have a translation suggestion, you can post a topic in Discussion/Suppo…
Bulgarian

by IoanFilipov

3.3.0 3.2.9 3.0.13-pl1 Language Pack