Author Profile - simke

simke - Contributions

Serbian (Latin Script)
Odavde možete preuzeti Srpski prevod za phpBB. Instalacija Raspakujte preuzeti fajl na Vaš računar. Zatim raspakovane fajlove treba FTP programom prebaciti na hosting server. Dakle, potrebno je prebaciti dva foldera - language i styles p…
Serbian (Latin Script)

by simke

3.1.10 3.0.11 Language Pack