Persian / فارسی

phpbb persian.jpg
3.3.0 phpBB 3.3.0
Released:
Tue Jan 07, 2020 9:49 pm
File size:
229.49 KiB
Validated for:
phpBB 3.3.0
MD5 checksum:
130e4c802e7ec9d83dd5f77d6269bd30
3.2.7 phpBB 3.2.7
Released:
Fri May 31, 2019 9:31 am
File size:
229.09 KiB
Validated for:
phpBB 3.2.7
MD5 checksum:
fc70244e3e76f6facf19459170f5662a
1.5.1 phpBB 3.0.11
Released:
Tue Sep 18, 2012 12:34 pm
File size:
253.9 KiB
Validated for:
phpBB 3.0.11
MD5 checksum:
521f44316085b7957c4f3d214a57e46e
Description
در این صفحه میتوانید جدید ترین فارسی ساز سیستم پی اچ پی بی بی را دریافت کنید.

سایت پشتیبانی:
مرکز رسمی پشتیبانی فارسی

انجمن پشتیبانی:
مرکز رسمی پشتیبانی فارسی

توضیحات:
آخرین فارسی ساز این نسخه به همت میثم نوبری تهیه شده است.
هرگونه سوالات و مشکلات خود را تنها در انجمن پشتیبانی مطرح کنید.
  • Revisions
    Version
    phpBB Version(s)