Warning: The author of this contribution does not provide support for it anymore.

Serbian (Latin Script) / Srpski (Latinica)

ACP.jpg
3.3.9 phpBB 3.3.9
Released:
Sat Dec 17, 2022 4:43 pm
File size:
216.45 KiB
Validated for:
phpBB 3.3.9
MD5 checksum:
d4092295664b89c30ab6f28de976bd63
3.1.10 phpBB 3.1.10
Released:
Wed Jan 11, 2017 9:59 pm
File size:
210.61 KiB
Validated for:
phpBB 3.1.10
MD5 checksum:
3878109dc51223f11ae3a70ebd7f0af8
3.0.11 phpBB 3.0.11
Released:
Tue Aug 28, 2012 3:26 pm
File size:
238.24 KiB
Validated for:
phpBB 3.0.11
MD5 checksum:
faa0aacbb84942d63a32e791677d5416
Description
Odavde možete preuzeti Srpski prevod za phpBB.

Instalacija

Raspakujte preuzeti fajl na Vaš računar. Zatim raspakovane fajlove treba FTP programom prebaciti na hosting server. Dakle, potrebno je prebaciti dva foldera - language i styles preko već postojećih (praktično ćete samo dodati fajlove u iste foldere).

Kada upload-ujete fajlove, idite na Administration Control Panel i u gornjem meniju izaberite opciju Customize i onda sa leve strane u meniju izaberite Language packs. Prikazaće se lista dostupnih jezikai desno opcija Install. Kliknite na link Install da bi instalirali srpski jezički paket. Ukoliko je sve u redu, dobićete obaveštenje da je paket uspešno instaliran.

Nakon toga postavite srpski jezik kao podrazumevani jezik na forumu. U gornjem glavnom meniju izaberite opciju General a zatim sa leve strane opciju Board Settings. U padajućem meniju Default Language imaćete mogućnost da izaberete Serbian (Latin script). Izaberite srpski jezik a zatim kliknite na dugme Submit. Time ste podrazumevani jezik foruma postavili na srpski jezik.

Primetićete da je Administracioni Kontrolni Panel još uvek na engleskom. To je samo zato što je Vaš profil podešen da koristi engleski jezik. Ukoliko želite, možete otići na index foruma (kliknite gore desno na Board index), a zatim u gornjem desnom pored Notifications i Private messages kliknite na vaše korisničko ime. Pojaviće se padajući meni i tu kliknite na User Control Panel. U gornjem meniju izaberite Board preferences a zatim u okviru stavke My Language izaberite srpski jezik. Klikom na dugme Submit podesili ste da Vaš profil koristi srpski jezik kao podrazumevani pa će i administrativni deo biti na srpskom.

Važno: Obratite pažnju da kada raspakujete fajl - nemojte menjati strukturu direktorijuma. Svi fajlovi su već raspoređeni u odgovarajuće direktorijume tako da je potrebno samo da ih upload-ujete na server. Ukoliko i posle slanja raspakovanih fajlova na server nemate opciju da instalirate jezički paket ili Vam nedostaju sličice, verovatno da ste fajlove poslali u neodgovarajući folder.

Biće mi drago da mi ukažete na sve eventualne propuste u prevodu, kao i predloge ukoliko smatrate da opis neke reči ili opcije može bolje da se prevede.
 • Local name Srpski (Latinica)
 • ISO Code sr
 • Author simke
 • Last updated Sat Dec 17, 2022 4:43 pm
 • Total Downloads 27152
 • Rating
  (4)
 • Categories Language Packs
 • Revisions
  Version
  phpBB Version(s)