Vietnamese / Tiếng Việt

Chia sẻ - giao lưu - Vietnamese

Chia sẻ - giao lưu

by duyanhhcm » Mon Jul 30, 2012 5:25 pm

Đề nghị các thành viên Việt nêu diễn đàn của mình, biết đâu chúng ta sẽ trao đổi được các Mod hay. Tôi làm trước nhé. diễn đàn của mình là http://phongqlda.tk/portal.php
Mong anh em vào ủng hộ và góp ý để mod tốt hơn.
duyanhhcm
Registered User
Posts: 4
Joined: Thu Oct 13, 2011 9:25 pm
Contact: