Vietnamese / Tiếng Việt

"COLON'"everywhere... please help! - Vietnamese

"COLON'"everywhere... please help!

by tr2niet.m2x » Fri Jan 15, 2016 5:47 am

I've just upgraded my forum to 3.1 then recoginze the Vietnamses language was not working fine at all :cry: . There's alway a word "COLON" sticks right after each line on my User control pannel. Pleae take a look at my attatchment for detail.
Attachments
Untitled.jpg
tr2niet.m2x
Registered User
Posts: 1
Joined: Fri Jan 15, 2016 5:32 am
Contact:

Re: "COLON'"everywhere... please help!

by holyeyed » Thu May 31, 2018 7:55 am

trong language\vi\common.php
tìm TOTAL_LOGS và dán phía dưới đó như sau

Code: Select all

	'TOTAL_LOGS'		=> '<strong>%d</strong> ghi nhận',
		'TOTAL_PMS'		=> array(
		1	=> '%d tổng tin cá nhân',
		2	=> '%d tổng tin cá nhân',
	),
	'TOPIC_POLL'		=> 'chủ đề đánh giá.',
	'TOTAL_POSTS'		=> 'Tổng số bài',
	'TOTAL_POSTS_COUNT'	=> array(
		2	=> 'Tổng số bài <strong>%d</strong>',
	),
	'TOPIC_REPORTED'	=> 'Chủ đề bị báo cáo',
	'TOTAL_TOPICS'		=> array(
		2	=> 'Tổng số chủ đề <strong>%d</strong>',
	),
	'TOTAL_USERS'		=> array(
		2	=> 'Tổng thành viên <strong>%d</strong>',
	),
tìm COLOUR_SWATCH

Code: Select all

'COLOUR_SWATCH'			=> 'Bảng mã màu',
	'COLON'					=> ':',
holyeyed
Registered User
Posts: 1
Joined: Thu May 31, 2018 7:49 am
Contact: