Vietnamese / Tiếng Việt

phpBB 3.0.10 Release - Vietnamese

phpBB 3.0.10 Release

by tct » Mon Jan 02, 2012 6:35 pm

Đã có bản chính thức rồi! nôn quá bản dịch quá http://download.phpbb.com/pub/release/3.0/3.0.10/

dịch đi admin ơi! hjhj
Sorry! My English is not good!!!
tct
Registered User
Posts: 24
Joined: Wed Jan 14, 2009 6:41 am
Contact:

Re: phpBB 3.0.10 Release

by tct » Wed Jan 04, 2012 2:10 am

Bạn nào nôn nao thì vào đây tải tạm nhé: http://4phpbb.com/viewtopic.php?f=120&t=4904#p29714 :)
Sorry! My English is not good!!!
tct
Registered User
Posts: 24
Joined: Wed Jan 14, 2009 6:41 am
Contact:

Re: phpBB 3.0.10 Release

by Zelonght » Mon Jan 09, 2012 10:25 pm

Hi tct, đã có cập nhật cho phiên bản 3.0.10.

Thanks and cheers!
Z
"Things are relative" - Albert Einstein. "They includes his statement" :mrgreen:
Welcome to Việt Nam Idea & Creativity Network [http://ytuongsangtaovn.com]
User avatar
Zelonght
Translator
Posts: 53
Joined: Tue Apr 19, 2005 7:26 am
Contact: